Bert Pol Vintage Motorcyles


Boek over de geschiedenis van Douglas, 88 blz. Engelstalig.      20,00 euro

Book about the history of Douglas, 88 pages, English language.                   


Radco The Vintage Motorcyclists Workshop

Restauratie boek, 248 blz, Engels-talig. 1e druk 1986.                      85,- euro

Restauration book, 248 pages, English language. 1st issue 1986.                      


 

Don't trudge it Rudge it

De historie van het merk Rudge, 2e uitgave 1989, Engels talig, 174 blz.       45,- euro's

The history of the make Rudge, 2nd issue 1989, English language, 174 pages.               


 

The best twin, Jeff Clew

De historie van Douglas motorfietsen, 224 blz, 1e druk van 1974, Engels-talig.     45,- euro.

The history of Douglas motorcycles, 224 pages, 1st issue from 1974, English language.


                        

Moto Guzzi

Boek over de geschiedenis van Moto Guzzi, Italiaanse taal, 344 blz.        60,- euro

Book about the history of Moto Guzzi, Italian language, 344 pages.                         


Velocette always in the picture

Boek over de geschiedenis van Velocette, Engels-talig, 258 blz.          50,- euro

Book about the history of Velocette. English language, 258 pages.                      


                            
              
Scott book , Jeff Clew

De historie van Scott motorfietsen , 240 blz. eerste druk 1974  , Engels-talig .

                                                                                                                                                          60,- euro

De history of Scott motorcycles , 240 pages , first issue 1974 , English language .The book of the BSA 1936 - 1949

The book of the BSA , 150 blz , omvat de V-twins en 1 cil. van 1936 - 1949 .

                                                                                                                                    30,- euro

The book of the BSA , 150 pages , covers V-twins and singles from 1936 -1949 .


The first vintage scene

 Boekje met zwart-wit foto's van motoren van 1915 - 1930 , 64 blz. Engelse tekst .

                                                                                                                                                              18,- euro

Book with black and white pictures of motocycles from 1915 - 1930 , 64 pages . English text.


 

Instructie boekje Bosch ZE-1 magneet , Duitstalig , 14 blz. , herdruk .                     12,- euro

 Instruction manual Bosch ZE-1 magneto , German language , 14 pages , reprint .


Vintage Roadtest Journals, 15,- euro per stuk.

Komplete set 1- 6, 75,- euro.

 

Vintage Roadtest Journals, 15,- euro's each.

Complete set 1- 6, 75,- euro's.                    terug naar hoofdmenu       back to main menu