Carbidslang, inw. 5 mm, uitw. 8 mm.     7,- euro per meter.

Acetylene tubing, int. 5 mm, ext. 8 mm.                                             

 

Let op: deze slang is niet geschikt voor moderne benzine !

Please note: this tubing is not suitable for modern petrol !


acetylene connectors / splitters

Verbindingsstukjes voor carbidslang.   Messing gietstukjes; niet doorgeboord !       

Splitters for acetylene tubing.   Brass castings; undrilled !  

"T"  klein / small    14,- euro

"T"  groot / large    13,- euro  

"Y"    16,- euro


acetylene headlamp acetylene headlamp

acetylene headlamp acetylene heaqdlamp

Carbidlamp, merk helaas niet leesbaar. Kompleet en in goede staat.                   130,- euro

Acetylene headlamp, make sadly illegible. Complete and in good condition.                        


Nirona lampset Nirona lampset

Nirona lampset Nirona lampset

Kleine Nirona carbidlamp set. Lampdiameter ca. 112 mm. Kompleet en in goede staat.         235,- euro.

Small Nirona acetylene lamp set. Lamp diameter ca. 112 mm. Complete and in good condition.              


acetylene generator acetylene generator

P&H cabidgenerator. Opnieuw gelakt, hoogte 165 mm.             110,- euro.

P&H acetylene generator. Newly painted, height 165 mm.                            


       

sidecar lamp bracket sidecar lamp bracket

Bevestigingsbeugel voor zijspanlamp.      40,- euro.

Mounting bracket for sidecarlamp.                            


acetyele rearlamp acetylene rearlamp

acetylene rearlamp

Carbid achterlicht met beugel voor montage op het spatbord.         135,- euro.

Acetylene rearlamp with bracket for mounting on mudguard.                            


P&H 137 P&H 137

P&H 137 P&H 137

P&H zijspanlamp, Nr. 137. Kompleet.        125,- euro

P&H sidecarlamp Nr. 137. Complete.                           


Lucas acetylene lamp Lucas acetylene lamp

Lucas achterlicht, nr 344. Gemerkt 326; maart 1926. Origineel nikkel.

Kompleet en in goede staat.

Dit is een zeldzame uitvoering voor rechts rijden!

                                                                                                                                                                           160,- euro. 

Lucas acetylene rearlamp, nr 344. Marked 326; march 1926. Original nickel.

Complete and in good condition.

This is a rare model for right-hand drive!


Lucas sidecar lamp Lucas sidecar lamp

Lucas sidecar lamp Lucas sidecar lamp

Lucas zijspanlamp, nr 354. Gemerkt 916; sept. 1916. Ooit eens opnieuw gelakt.    125,- euro.

                           Lucas sidecarlamp, nr. 354. Marked 916; Sept 1916. Newly painted.                              


Luxor lamp set Luxor lamp set

Luxor lamp set Luxor lamp set

Luxor carbidlamp set. Reflector is gebroken. Lamp diameter is ca. 105 mm.     225,- euro

Luxor acetylenelamp set. Reflector is broken. Lamp diameter is ca. 105 mm.                      


acetylene sidecar lamp acetylene sidecar lamp

acetylene sidecar lamp acetylene sidecar lamp

Aluminium gegoten zijspanlamp. Totale lengte ca. 104 mm, glas diameter ca.57 mm.        140,- euro

Cast aluminium sidecar lamp. Total length ca. 104 mm, glass diameter ca. 57 mm.                              


            

P&H sidecar lamp P&H sidecar lamp

P&H zijspanlamp, Nr. 137. Nieuw uit oude voorraad, nooit gebruikt.            135,- euro

Enkele haarscheurtjes in de voorste rand.

 

P&H sidecarlamp, Nr. 137. New from old stock, never used.

Some hairline cracks in the front rim.


         

                           

Carbid achterlicht, merk "Holdtite". Zij-glaasje ontbreekt.     130,- euro

Acetylene rearlamp, make "Holdtite". Side glass is missing.                   


P&H acetylene lamp P&H acetylene lamp

P&H carbid achterlicht, groot model. Diameter 70 mm.        115,- euro.

P&H acetylene rearlamp, large model. Diameter 70 mm.                        


                               

Early acetylene lamp Early acetylene lamp

Early acetylene lamp

Carbidlamp voor lichte motorfiets.       Merk: Komeet ( ? )       200,- euro

Acetylene lamp for light motorcycle.       Make: Komeet ( ? )                  


                                           

Aluminium acetylene rearlamp Aluminium acetylene rearlamp

A.H. Hunt rearlight

 

Aluminium carbid achterlicht, merk A.H. Hunt. Beide glazen in goede staat.         140,- euro

Aluminium acetylene rearlamp, make A.H. Hunt. Both glasses in good condition.                    


 French sidecar lamp French sidecar lamp

French sidecar lamp

Franse zijspanlamp, ca 80 mm diameter. Glas en reflector in goede staat.           125,- euro

French sidecar lamp, ca. 80 mm diameter. Glass and reflector in good condition.                 


Miller acetylene lamp Miller acetylene lamp

Miller carbidlamp voor achteraansluiting, voor restauratie.         100,- euro

Miller acetylene lamp for rear bracket, for restauration.                            


             

          

Aluminium carbid achterlicht , merk onbekend . Kompleet en in goede staat . Rode glas niet origineel .        120,- euro

Aluminium acetylene rear light , make unknown . Complete and in good condition . Red glass not original .


               

Aluminium carbid achterlicht , merk onbekend . Kompleet en in goede staat .              140,- euro

Aluminium acetylene rear light , make unknown . Complete and in good condition .                         


Aluminium carbid achterlicht , merk : Fountayne London . Kompleet en in goede staat .           140,- euro

Aluminium acetylene rear light , make : Fountayne London . Complete and in good condition .                    


Aluminium carbid achterlicht , merk : Fountayne London . Kompleet en in goede staat.          140,- euro

Aluminium acetylene rearlight , make : Fountayne London . Complete and in good condition.                        


            

Lucas Motor Acetyphote . Kompleet , paar deukjes in watertank .                     325,- euro

Lucas Motor Acetyphote . Complete , few dents in watertank .                                                       terug naar hoofdmenu                                  back to main menu